COVID-19 FAQs

Budete poskytovat servis zařízením Purezza i nadále?

Abychom mohli nadále poskytovat našim klientům, resp. klíčovým součástem jejich provozu, nepřetržitý servis a dodávky, ustanovili jsme v rámci našeho servisního týmu speciální skupinu. V souladu s nařízením vlády zachováváme nezbytně nutná cestování na minimu, v nadcházejících týdnech se tedy servis bude zaměřovat na neodkladné opravy a instalace. Náš servisní tým nyní pracuje v takovém režimu, aby mohl našim zákazníkům poskytovat veškeré služby, pokud si o ně požádá. Stále je k dispozici servisní linka +420 720 052 383 i emailová adresa info@waterlogic.cz, stejně tak i webová stránka purezzawater.cz.

Můžeme vás ujistit, že tuto neustále se měnící situaci podrobně sledujeme a budeme vás informovat o dalším vývoji.

Mohu si výdejník Purezza objednat i nyní?

Neustále pracujeme na zajištění dostupnosti našich produktů podle potřeb našich zákazníků. Řídíme náš dodavatelský řetězec tak, abychom zajistili, že naši zákazníci nebudou touto situací ovlivněni, a budeme i nadále pozorně sledovat současné události a odpovídajícím způsobem na ně reagovat.

Mohu v rámci poskytovaného servisu očekávat nějaké změny?

Jako výhradní poskytovatel máme zájem na tom, aby naše produkty a služby byly našim zákazníkům dostupné kdykoliv je budou potřebovat, a to včetně dodávek, instalace a poskytování servisu. Vždy v souladu s dodržováním bezpečnostních pravidel stanovených vládními nařízeními. Náš servis tak stále pracuje ve všední dny od 8:00 do 16:00, avšak má omezenou kapacitu, proto prosím omluvte případné zpoždění v poskytování servisu. Můžete nás kontaktovat na info@waterlogic.cz, nebo tel. +420 720 052 383, kde vám rádi poskytneme bližší informace.

Budou servisní technici Purezza stále zajišťovat individuální servisy u klientů?

Nyní se striktně řídíme vládou nařízenými opatřeními. V průběhu následujících týdnů se zaměříme na nezbytné opravy a instalace. Pokud nám vládní nařízení dovolí tyto servisní činnosti vykonávat, budeme je poskytovat na základě klientské poptávky stejným způsobem jako při běžném provozu.

Přijímáme zvýšená opatření, abychom zajistili zdraví a bezpečí jak našich zaměstnanců, tak i našich klientů. Technici byli instruováni, aby dodržovali následující pravidla:

  • Kontrolovat, zda dosud nebyla na místě potvrzena nákaza COVID-19
  • Vyhnout se přímému fyzickému kontaktu během každé návštěvy u klienta s důrazem na zákaz podávání rukou nebo předmětů (např. propisky a nářadí) a dodržování odstupu minimálně dva metry
  • Nosit jednorázové latexové rukavice po celou dobu provádění servisu
  • Používat během návštěvy poskytnuté sanitační prostředky k dezinfekci výdejníku
  • Používat prostředek na dezinfekci rukou před a po každé návštěvě u klienta, tento přípravek má každý technik k dispozici ve svém vozidle.
  • Pokud technik pocítí nějaký z příznaků onemocnění COVID-19, má uloženou povinnost se na dobu 14 dnů izolovat v domácí karanténě a kontaktovat svého poskytovatele zdravotních služeb.

Jak Purezza předchází šíření koronaviru?

Purezza striktně dodržuje pravidla hygieny a zacházení s potravinami na pracovištích ve všech svých pobočkách.Ohledně zdraví a bezpečnosti našich klientů a pracovníků jsme nastavili přísná opatření. Mimo to také zavádíme následující mimořádná opatření:

  • Kancelářští pracovníci pracují z domova, jak jen je to možné
  • Ve zvýšené frekvenci jsou připomínány zásady osobní hygieny jako např. mytí rukou vodou a mýdlem po dobu minimálně dvaceti vteřin a to zejm. před jídlem, po použití toalety, po kašlání, kýchání a smrkání
  • Platí plošný zákaz cest, které nejsou nezbytné
  • Pracovníci technického servisu pracují na skladu a dílně na směny tak, aby se potkávali mezi sebou co nejméně, mají nařízeno nosit roušky a rukavice; pokud jsou v terénu, mají za povinnost minimalizovat osobní kontakt s klientem, mají k dispozici dezinfekční prostředky, jak na ruce, tak na povrchy, kterých se dotýkají.

Jak může Purezza zaručit, že přeprava výdejníku z jednoho místa na druhé nezanese korovavirus na moje pracoviště?

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) není jisté, jak dlouho se virus SARS CoV-2, který zapříčiňuje onemocnění COVID-19, udrží na površích. Studie naznačují, že koronaviry mohou na různých površích přežít několik hodin až několik dní, a to v závislosti na různých podmínkách (např. typ povrchu, teplota, nebo vlhkost prostředí). Přestože v celém dodavatelském řetězci dodržujeme bezpečnostní a hygienická opatření, nemůžeme garantovat, že naše výdejníky nebyly kontaminovány během přepravy. Můžeme však naše klienty ubezpečit, že po přepravě je náš výdejník důkladně dezinfikován před každou instalací u klienta.

Mohou se uživatelé nakazit koronavirem při kontaktu s povrchem?

Podle Světové zdravotnické organizace se virus přenáší mezilidským kontaktem, zejm. kapénkami unikajícími z nosu a úst. Tyto kapénky poletují vzduchem, když osoba s onemocněním COVID-19 kašle, kýchá nebo vydechuje. Kapénky mohou ulpět i na předmětech nebo površích, kterých se lidé následně dotýkají a mohou se pak onemocněním COVID-19 také nakazit, pokud se dotýkají svých očí, nosu, nebo úst. Pro další informace o onemocnění COVID-19 vizte pokyny Světové zdravotnické organizace.

Jak nejlépe sanitovat výdejník Purezza?

Doporučujeme pravidelné čištění a sanitaci dezinfekčním sprejem nebo ubrousky, se zvláštním zaměřením na výdejní prostor a tlačítka výdejníku a dále kladení důrazu na hygienu rukou všech uživatelů výdejníku. Rovněž doporučujeme sledování aktuálních pokynů státních a zdravotnických orgánů.

Máte nějaké další dotazy?

Budeme se snažit o maximální aktuálnost informací, pokud se situace změní, její aktualizaci naleznete zde. Jestliže máte ještě další otázky ohledně dopadu pandemie COVID-19 na naše služby, prosíme, kontaktujte nás napřímo prostřednictvím níže uvedených kontaktů a my se maximálně vynasnažíme vám pomoci.

E-mail: info@waterlogic.cz

Telefon: +420 720 052 383