Zásady ochrany osobních údajů


Úvod

Společnost Waterlogic respektuje vaše soukromí a zavázala se chránit vaše osobní údaje.

Tato Zásady Ochrany osobních údajů vám sdělují ty informace, které o vás shromažďujeme při návštěvě našich webových stránek nebo které jsme získali jinak přímo od vás nebo od třetí strany, o tom, jak tyto informace užíváme, a o případech, ve kterých vaše informace sdílíme. Tyto zásady ochrany osobních údajů se mohou čas od času měnit, proto tyto zásady pravidelně kontrolujte.

Naše webové stránky, produkty a služby nejsou určeny pro děti a vědomě sbíráme údaje týkající se dětí nesbíráme.

Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů se výrazem "osobní údaje" se rozumí jakékoli informace, které vás identifikují a nebo které umožňují identifikaci v kombinaci s dalšími informacemi.

1. Důležité informace a kdo jsme

Kontrolní jednotka

Waterlogic je tvořena různými právnickými osobami, detaily kterých lze nalézt zde. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou vydávány jménem Waterlogic Group, takže když v této Politice ochrany osobních údajů uvedeme "Waterlogic", "my", "nás" nebo "náš", mluvíme o příslušné společnosti skupiny Waterlogic odpovědné za zpracování vašich dat. Společnost Waterlogic Holdings Limited je kontrolní jednotkou odpovědnou za tuto webovou stránku.

Jmenovali jsme správce ochrany osobních údajů, který je zodpovědný za dohled nad otázkami týkajícími se těchto zásad ochrany osobních údajů. Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, včetně případných žádostí o uplatnění vašich zákonných práv, obraťte se na správce ochrany osobních údajů pomocí níže uvedených podrobností.

Kontaktní údaje

Úplné jméno právnické osoby: Waterlogic CZ s.r.o.

Název správce ochrany osobních údajů: Managing Director (HR, Suppliers, Other)
Sales Manager (Marketing, Leads Customers, Prospects, Website)

E-mailová adresa: gdpr.cz@waterlogic.com

Poštovní adresa:
Ke Slivenci 48
154 00 Praha 5 Lochkov
Czech Republic

Máte právo kdykoli podat stížnost na The Office for Personal Data Protection. Chtěli bychom však ocenit šanci vypořádat se s vašimi obavami dříve, než se na ně obrátíte, takže nás prosím v první řadě kontaktujte.

Změny zásad ochrany osobních údajů a vaše povinnost nás informovat o změnách

Tato verze byla naposledy aktualizována dne 12/10/2018.

Je důležité, aby osobní údaje, které máme o vás, byly přesné a aktuální. Informujte nás, pokud se vaše osobní údaje během vašeho vztahu s námi změní.

Odkazy třetích stran

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na weby, pluginy a aplikace třetích stran. Kliknutím na tyto odkazy nebo povolením těchto připojení můžete třetím stranám umožnit shromažďování nebo sdílení údajů o vás. Tyto webové stránky třetích stran nekontrolujeme a nezodpovídáme za jejich prohlášení o ochraně osobních údajů. Když opustíte naše webové stránky, doporučujeme přečíst si zásady ochrany osobních údajů na všech webových stránkách, které navštívíte.

2. Údaje, které o vás shromažďujeme

V souvislosti s prováděním našeho podnikání můžeme shromažďovat, používat, ukládat a převádět různé druhy osobních údajů o vás, které jsme seskupili takto:

 • Identifikační údaje zahrnují jméno, příjmení, uživatelské jméno nebo podobný identifikátor, titul, datum narození.
 • Kontaktní údaje zahrnují pracovní adresu, e-mailovou adresu a telefonní čísla.
 • Finanční údaje zahrnují údaje o bankovním účtu a platební kartě.
 • Transakční údaje zahrnují podrobnosti o platbách Vám a od Vás a další údaje o produktech a službách, které jste od nás zakoupili, včetně typu karty používaného pro konkrétní transakci (ale nikoli o dalších podrobnostech karty).
 • Technická data a údaje o použití zahrnují informace o tom, jak vstupujete na naše webové stránky, jako je adresa vašeho internetového protokolu (IP), vaše přihlašovací údaje, typ a verze prohlížeče, nastavení časového pásma a poloha, typy a verze plug-in prohlížeče, operační systém a platformy a další technologie na zařízeních, které používáte k přístupu na naše webové stránky, na stránky, které jste navštívili na našich webových stránkách, a na odkazy, které jste na nich následovali.
 • Údaje o profilu zahrnují vaše uživatelské jméno a heslo, nákupy nebo objednávky, které jste provedli, váš pracovní titul, vašeho zaměstnavatele, vaše zájmy, preference, zpětnou vazbu a odpovědi na průzkumy.
 • Údaje o zaměstnanostizahrnují vaši stávající a minulou pracovní zkušenost, kvalifikaci, dovednosti, zájmy a jakékoliv další informace, které jste zveřejnili ve vztahu k žádosti o roli v rámci Waterlogic.
 • Marketingové a komunikační údaje zahrnují vaše preference při přijímání marketingu od nás a vaše komunikační preference.

Shromažďujeme, používáme a sdílíme také Agregované Data jako statistické nebo demografické údaje za jakýmkoli účelem. Agregované údaje mohou být odvozeny z vašich osobních údajů, ale nejsou považovány za osobní údaje ze zákona, protože tyto údaje přímo nebo nepřímo neodhalují vaši totožnost. Můžeme například shromáždit vaše technické údaje a vypočítat procento uživatelů, kteří přistupují k určité funkci webové stránky. Pokud však spojujeme nebo propojíme Agregované údaje s osobními údaji, aby Vás to mohlo přímo či nepřímo identifikovat, považujeme kombinovaná data za osobní údaje, které budou použity v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Neshromažďujeme o vás žádné Zvláštní Kategorie Osobních Údajů (údaje o vaší rase nebo etnickém původu, náboženském či filozofickém přesvědčení, sexuálním životě, sexuální orientaci, politických názorech, členství v odborových organizacích, informace o vašem zdraví a genetických a biometrických datech). Neshromažďujeme ani informace o odsouzeních a trestných činech.

3. Jak se shromažďují vaše osobní údaje?

Pro shromažďování údajů od vás a o vás používáme různé metody, mimo jiné prostřednictvím:

 • Přímé interakce. Můžete nám poskytnout vaše Identifikační a Kontaktní údaje osobně nebo vyplněním formulářů nebo je nám sdělíte poštou, telefonem, e-mailem, sociálním médiem nebo jiným způsobem. Toto zahrnuje osobní údaje, které poskytnete, když:
  • požádáte o naše výrobky nebo služby;
  • setkáte se s jedním z našich zaměstnanců;
  • účastníte se akce, kterou jsme zorganizovali;
  • vyplníte formulář na našich webových stránkách a požádáte nás, abychom vás kontaktovali;
  • předplatíte naše publikace;
  • vyžádáte si marketing, který vám bude zaslán
  • vstoupíte do soutěže, propagace nebo průzkumu;
  • podáte žádost o roli v rámci Waterlogic; nebo
  • podáte stížnost nebo nám poskytnete nějakou zpětnou vazbu.
 • Automatizované technologie nebo interakce.Při interakci s našimi webovými stránkami a call centry můžeme automaticky shromažďovat technické údaje o vašem zařízení, aktivitách prohlížení a vzorcích. Tyto osobní údaje shromažďujeme pomocí souborů cookie a dalších podobných technologií. Pokud navštívíte jiné weby používající naše soubory cookie, můžeme získat také technické informace o vás. Další podrobnosti naleznete v zásadách souborů cookie.
 • Třetí strany nebo veřejně dostupné zdroje. Můžeme obdržet osobní údaje o vás od různých třetích stran, jak je uvedeno níže:
  • Technické údaje od následujících stran:
   (a) poskytovatelé analytických služeb;
   (b) reklamní sítě; a
   (c) poskytovatelé vyhledávacích informací.
  • Identifikační a kontaktní údaje od zprostředkovatelů dat nebo agregátorů.
  • Identifikační a kontaktní údaje z veřejně přístupných zdrojů, jako je např. Company House.
  • Zaměstnanecké, identifikační a kontaktní údaje od náborových agentur třetích stran.

4. Jak používáme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje budeme používat pouze tehdy, když nám to zákon dovoluje. Nejčastěji použijeme vaše osobní údaje za následujících okolností:

 • Pokud je to nezbytné pro naše oprávněné zájmy (nebo pro třetí strany) a zjistili jsme, že vaše zájmy a základní práva nad těmito zájmy nepřevažují.
 • Pokud potřebujeme dodržovat zákonné nebo regulační závazky.

Obecně se nespoléháme na souhlas jako právní základ pro zpracování vašich osobních údajů. Máte právo upustit od přijímání marketingu a kdykoliv nás kontaktovat.

Účely, pro které budeme používat vaše osobní údaje

Níže jsme ve formátu tabulky uvedli popis všech způsobů, jakými hodláme používat vaše osobní údaje, a o které právní základy se přitom budeme opírat. Zjistili jsme také, jaké jsou naše oprávněné zájmy tam, kde je to odpovídající.

Všimněte si, že vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na více než jednom zákonném základě v závislosti na konkrétním účelu, pro který vaše data používáme Kontaktujte nás, pokud potřebujete podrobnosti o konkrétním právním důvodu, o který se opíráme, abychom vaše osobní údaje zpracovali, kdy je v tabulce níže uveden více než jeden důvod.

Účel/Aktivita Typ dat Zákonný základ pro zpracování včetně základu oprávněného zájmu
Spravovat náš vztah s vámi a vaší firmou, což bude zahrnovat:

(a) zpracování a doručení příkazů;

(b) řízení plateb, poplatkůa sazeb;

(c) vybírání a vymáhání dlužných peněz pro nás;

(d) vyřizování vašich dotazů a stížností;

(e) oznamování změn našich podmínek nebo zásad ochrany osobních údajů;

(f) Žádost, aby jste zanechali recenzi nebo provedli průzkum.

(a) Identita

(b) Kontakt

(c) Finanční

(d) Transakce

(e) Profil

(f) Marketing a Komunikace

(a) Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (řídit naše vztahy se zákazníky a být schopen poskytovat naše produkty a služby, vymáhat pohledávky)

(b) nezbytný je soulad se zákonnou povinností

Správa a ochrana našeho podnikání a našich webových stránek (včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, údržby systému, podpory, reportování a hostování dat)

(a) Identita

(b) Kontakt

(c) Technické a použití

(a) Nutné pro naše oprávněné zájmy (pro provozování našeho podnikání, poskytování administrativiy a IT služeb, zabezpečení sítě, předcházení podvodům a v souvislosti s reorganizací podniků nebo praxí restrukturalizace skupiny)

(b) nezbytný je soulad se zákonnou povinností

Poskytnout vám relevantní obsah a inzerci webových stránek a změřit nebo pochopit účinnost reklamy, kterou vám nabízíme

(a) Identita

(b) Kontakt

(c) Marketing a Komunikace

(d) Technické a použití

(e) Profil

Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (studovat, jak zákazníci užívají naše produkty/služby, rozvíjet je, podporovat růst našeho podnikání a informovat o naší marketingové strategii)
Používat analýzu dat ke zlepšení našich webových stránek, produktů / služeb, marketingu, vztahů a zkušeností zákazníků (a) Technické a použití Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (definovat typy zákazníků pro naše produkty a služby, udržovat naše webové stránky aktualizované a relevantní, rozvíjet naše podnikání a informovat o naší marketingové strategii)
Podávat vám návrhy a doporučení ohledně zboží nebo služeb, které by vás mohly zajímat

(a) Identita

(b) Kontakt

(c) Technické a použití

(d) Profil

Nutné pro naše oprávněné zájmy (rozvíjet naše produkty/služby a rozvíjet naše podnikání)
Zpracovat vaši žádost o roli v rámci Waterlogic

(a) Identita

(b) Kontakt

(c) Zaměstnanost

(a) Nutné pro naše oprávněné zájmy (zvážit vaši žádost o roli v rámci Waterlogic)

(b) Vykonání smlouvy s vámi

(c) nezbytný je soulad se zákonnou povinností

Marketing

Snažíme se vám nabídnout možnosti týkající se marketingu a reklamy.

Vaše technické údaje můžeme použít k vytvoření názoru na to, o čem si myslíme, že by jste chtěli nebo potřebovali, a nebo co by vás mohlo zajímat. Tímto rozhodneme, které produkty, služby a nabídky mohou být pro vás relevantní.

Pokud jste od nás požadovali informace nebo zakoupili zboží nebo služby od nás, obdržíte od nás marketingovou komunikaci nebo jste nám poskytli vaše údaje, když jste vstoupili do soutěže nebo jste se zaregistrovali k propagaci a v každém případě jste se neodhlásili z obdržení takového marketing.

Vypovězení

Můžete nás nebo třetí strany kdykoli požádat o to, aby vám přestali posílat marketingové zprávy, a to tak, že budete následovat odkazy na odhlášení z jakékoli marketingové zprávy, která vám byla zaslána, nebo kdykoli nás kontaktujte.

Soubory cookie

Naše webové stránky používají cookies a podobné technologie, které vás odlišují od ostatních uživatelů našeho webu. Toto nám napomáhá poskytovat vám dobrou zkušenost při procházení našich webových stránek a umožňuje nám to naše webové stránky vylepšovat. Takovéto technologie můžeme také využít k tomu, abychom vás mohli po internetu sledovat a zobrazovat cílené reklamy cna webových stránkách třetích stran a platformách sociálních médií na základě vašich preferencí a pravděpodobných zájmů.

Můžete nastavit, aby váš prohlížeč odmítl všechny nebo některé soubory cookie prohlížeče, nebo vás upozornil, když webové stránky nastavují a nebo mají k souborům cookie přístup. Pokud zakážete nebo odmítnete soubory cookie, upozorňujeme vás, že některé části této webové stránky se mohou stát nepřístupnými nebo správně nefungují. Další informace o cookies, které používáme, naleznete zde.

5. Zveřejnění vašich osobních údajů

Možná budete muset sdílet vaše osobní údaje s níže uvedenými stranami pro účely výše uvedené v tabulce v odstavci 4:

 • Ostatní společnosti skupiny Waterlogic.
 • Naši poskytovatelé služeb třetích stran, kteří v souvislosti s provozováním našeho podnikání plní funkce, jako jsou poskytovatelé služeb IT a správci systémů, třetí strany, které hostí a spravují data, poskytují naše produkty a služby, v našem zastoupení provádějí kontroly referenčních údajů a rejstříků trestů kandidátů atd.
 • Profesní poradci, včetně právníků, bankéřů, auditorů, kteří poskytují poradenství, bankovnictví, právní, pojišťovací a účetní služby.
 • Naši inzertní partneři třetích stran, kteří vám inzerují produkty na stránkách třetích stran, které jsou přizpůsobeny vašim preferencím a pravděpodobnému zájmu.
 • Analytici a partneři našich třetích stran, kteří analyzují návštěvnost webových stránek a chápou potřeby a trendy zákazníků.
 • Třetí strany, pokud to vyžaduje zákon, nebo pokud se domníváme, že taková akce je nezbytná k: a) plnění požadavku vlády nebo regulačního orgánu; b) k souladu požadavků právních předpisů nebo právních postupů; (C) ochraně nebo obraně našich zákonných práv a majetku, našich webových stránek nebo zákazníků.
 • Třetí strany, kterým se můžeme rozhodnout prodat, přenést nebo sloučit části našeho podnikání nebo našeho majetku. Případně můžeme usilovat o získání dalších podniků nebo se s nimi slouči. Pokud dojde k nějaké změně našeho podnikání, mohou nový majitelé používat vaše osobní údaje stejným způsobem, jak je stanoveno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Požadujeme, aby všechny třetí strany bezpečnost vašich osobních údajů respektovaly a aby s nimi zacházely v souladu se zákonem. Poskytovatelům služeb třetích stran nepovolíme, aby používali vaše osobní údaje pro vlastní účely a jen jim povolujeme, aby zpracovávali vaše osobní údaje pro určené účely a v souladu s našimi pokyny.

6. Mezinárodní transfery

Tato část platí v případě, že se nacházíte v Evropské unii.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet v rámci Waterlogic Group. Toto bude zahrnovat přenos dat mimo Evropský hospodářský prostor (EHP).

Naši poskytovatelé služeb třetích stran mohou sídlit mimo EHP, takže zpracování vašich osobních údajů bude vyžadovat přenos dat mimo EHP.

Vždy, když převedeme vaše osobní údaje z EHP, zajistíme, že jim bude poskytnuta podobná úroveň ochrany tím, že zajistíme, že bude zavedena alespoň jedno z následujících zabezpečení:

 • Vaše osobní údaje přeneseme pouze do zemí, které jsou považovány Evropskou komisí za země poskytující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Další podrobnosti viz Evropská komise: Přiměřenost ochrany osobních údajů v zemích mimo EU.
 • Pokud používáme určité poskytovatele služeb, můžeme použít konkrétní smlouvy schválené Evropskou komisí, které poskytují osobním údajům stejnou ochranu, jakou mají v Evropě. Další podrobnosti viz Evropská komise: Vzorové smlouvy o předávání osobních údajů do třetích zemí.
 • Pokud používáme poskytovatele se sídlem v USA, můžeme jim přenášet data, pokud jsou součástí Ochrany Soukromí, která od nich vyžaduje, aby poskytovali podobnou ochranu osobním údajům sdíleným mezi Evropou a USA. Pro další podrobnosti viz Evropská komise: EU a USA o Ochraně Soukromí.
 • Chcete-li získat další informace o konkrétním mechanismu, který používáme při převodu vašich osobních údajů z EHP, prosím kontaktujte nás.

7. Bezpečnost dat

Zavedli jsme vhodná bezpečnostní opatření, která zabrání tomu, aby vaše osobní údaje byly neoprávněně ztraceny, použity nebo neoprávněně přístupné, změněny nebo zveřejněny. Kromě toho omezujeme přístup k vašim osobním údajům těm zaměstnancům, agentům, dodavatelům a dalším třetím stranám, které je potřebují vědět. Budou zpracovávat vaše osobní údaje pouze podle našich pokynů a podléhají povinnosti mlčenlivosti.

Zavedli jsme postupy pro řešení jakéhokoli podezření na porušení osobních údajů a pokud to od nás zákonně vyžaduje, budeme vás a jakýkoli příslušný regulátor o porušení informovat.

8. Uchování dat

Jak dlouho budete používat mé osobní údaje?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze tak dlouho, dokud to bude nezbytné pro splnění účelů, pro něž jsme je shromažďovali, a to i za účelem splnění jakýchkoli právních, účetních nebo zpravodajských požadavků.

K určení příslušné doby uchovávání osobních údajů zvažujeme množství, povahu a citlivost osobních údajů, potenciální riziko poškození neoprávněným použitím nebo zveřejněním vašich osobních údajů, účely, pro které zpracováváme vaše osobní údaje a zda těchto účelů můžeme dosáhnout jiným způsobem, a platné zákonné požadavky.

Můžete požádat o detaily doby uchovávání různých aspektů vašich osobních údajů tím, že nás kontaktujete.

V některých případech můžete požádat o smazání údajů: viz další informace.

Za určitých okolností můžeme vaše osobní údaje anonymizovat (aby s vámi již nebyly spojeny) pro výzkumné nebo statistické účely. V takovém případě můžeme tyto informace používat neomezeně bez dalšího upozornění Vám.

9. Vaše zákonná práva

Nacházíte-li se v Evropské unii, máte právo:

Požádejte o přístup k vašim osobním údajům (obecně známou jako "žádost o přístup k údajům"). To vám umožní obdržet kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, a ověřit si, že je legálně zpracováváme.

Požádejte o opravu osobních údajů, které o vás uchováváme. Toto Vám umožňuje mít neúplné nebo nepřesné údaje, které o vás máme opraveny, i když budeme možná muset ověřit správnost nových údajů, které nám poskytnete.

Požádejte o vymazání vašich osobních údajů. To Vám umožňuje požádat nás o smazání nebo odstranění osobních údajů, pokud neexistuje dobrý důvod, proč je máme dále zpracovávat. Máte také právo požádat o smazání nebo odstranění vašich osobních údajů, kde jste úspěšně uplatnili své právo vznést námitku proti zpracování (viz níže), kde jsme mohli vaše informace zpracovávat protiprávně a nebo kde jsme povinni vymazat vaše osobní údaje v souladu s místními zákony. Upozorňujeme však, že nemusíme vždy vyhovět vaší žádosti o vymazání z konkrétních právních důvodů, které vám budou v době, kdy jste zažádali, oznámeny.

Vzneste námitku se zpracováním Vašich osobních údajů, tam kde se spoléháme na oprávněný zájem (nebo ty zájmy třetí strany) a je zde něco ohledně vaší konkrétní situace, která vás nutí k námitce proti zpracovávání z tohoto důvodu, jelikož cítíte, že to dopadá na Vaše vlastní fundamentální práva a svobody. Máte také právo vznést námitky, pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu. V některých případech můžeme prokázat, že máme přesvědčivé legitimní důvody pro zpracování vašich informací, které převyšují vaše práva a svobody (jiné než v případě přímého marketingu).

Požádejte o omezení zpracování vašich osobních údajů. Toto Vám umožňuje požádat nás o pozastavení zpracování vašich osobních údajů v následujících scénářích: (a) pokud chcete, abychom stanovili přesnost údajů; (b) pokud je naše použití údajů nezákonné, ale nechcete, abychom jej vymazali; (c) v případě, že potřebujete uchovávat údaje, a to i tehdy, když je již nepotřebujeme, jelikož je potřebujete, aby jste vytvořili, uplatnili nebo obhájili právní nároky; nebo (d) máte námitky proti našemu použití.

Požádejte o převod vašich osobních údajů na vás a nebo na třetí osobu. Poskytneme Vám nebo třetí osobě, kterou jste si vybrali, Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Upozorňujeme, že toto právo se vztahuje pouze na automatizované informace, na které jste původně poskytli souhlas k použití námi nebo kde jsme tyto informace použili k provedení smlouvy s vámi.

Souhlas s odvoláním kdykoli, kdy se spoléháme na souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. To však neovlivní zákonnost jakéhokoli zpracování provedeného dříve, než svůj souhlas odvoláte. Pokud svůj souhlas odvoláte, nebudeme možná schopni poskytnout vám určité produkty nebo služby. Pokud se jedná o tento případ, budeme vás informovat v okamžiku odvolání vašeho souhlasu.

Pokud si přejete uplatnit některá z výše uvedených práv, kontaktujte nás.

Obvykle se nevyžaduje žádný poplatek

Nebudete muset zaplatit poplatek za přístup k vašim osobním údajům (ani za výkon jakýchkoli jiných práv). Pokud je vaše žádost zjevně neopodstatněná, opakovaná nebo nadměrná, můžeme však účtovat přiměřený poplatek. Za těchto okolností můžeme případně odmítnout vaší žádosti vyhovět.

Co bychom od vás mohli potřebovat

Možná bude zapotřebí vyžádat si od vás konkrétní informace, které nám pomohou potvrdit vaši totožnost a zajistit Vaše právo na přístup k vašim osobním údajům (nebo k výkonu jakýchkoli jiných vašich práv). Jedná se o bezpečnostní opatření, které zajistí, že osobní údaje nebudou zveřejněny žádné osobě, která nemá právo je obdržet. Můžeme vás také kontaktovat a požádat o další informace týkající se vaší žádosti a to k urychlení naší odezvy.

Časový limit pro odpověď

Snažíme se reagovat na všechny legitimní požadavky do jednoho měsíce. Pokud je vaše žádost obzvláště složitá nebo jste udělal několik žádostí, může to občas trvat déle než měsíc. V takovém případě vás budeme informovat a informovat.