banner image

Pět způsobů, jak učinit váš hotel ekologicky udržitelnějším

Vloženo dne: 02/03/20 Vloženo prostřednictvím: Mark Barber

Ekologické vědomí roste i v odvětví pohostinství. V posledních letech se růst ekoturistiky výrazně zvýšil, cestovatelé totiž hledají zážitky s co nejmenším negativním dopadem na životní prostředí. Mnoho hotelů přijalo ekologické iniciativy a podniklo kroky k tomu, aby byly jejich postupy udržitelnější z hlediska životního prostředí.

Podle portálu Booking.com se 55 % cestujících při rezervaci hotelů rozhoduje více než kdy jindy pro udržitelnou volbu. Tito lidé říkají, že chybí možnosti, jak by své dobré úmysly mohli realizovat. Díky tomuto tvrzení mají majitelé hotelů mnoho příležitostí, jak tuto skupinu potencionálních klientů zaujmout. Po většinu poslední dekády řetězce Accor, Marriott a Intercontinental pracují na zlepšení ekologické udržitelnosti svých provozů.

Mnoho hotelových řetězců bude zelených

Accor vylepšil svou politiku nakládání s odpady, což pomohlo jeho hotelům v Austrálii snížit plýtvání potravinami o 30 %. Mimo jiné se také zaměřil na udržitelnější dopravní možnosti napříč mnoha svými hotely, přidána byla i nabíjecí místa elektrických vozidel k hotelům ve Velké Británii a Austrálii, aby se snížila uhlíková stopa jeho vozového parku.

Hotely řetězce Marriott nainstalovaly ve velké části svých hotelů nabíjecí místa elektrických vozidel, aby se jim podařilo získat certifikaci LEED na 142 svých nemovitostí. LEED je mezinárodně uznávané potvrzení o zlepšení výkonu firmy napříč metrikami, jako je úspora energie, úspora vody a snížení emise CO2: vlastnosti, které firemní klienti hledají při výběru míst k pobytu.

V rámci boje proti užívání jednorázových plastů se společnost Intercontinental zavázala k odstranění drobných plastových hygienických potřeb z pokojů v celém portfoliu hotelových značek. Společnost tvrdí, že tato změna z jejich provozu ročně odstraní více než 200 milionů plastových lahví na jedno použití.

Obdobně skupina Ovolo Group nainstalovala systémy Purezza do svých hotelů, jelikož provozovatel snižuje závislost na jednorázových plastových lahvích a obalech.

Purezza sparkling water tap being used in a restaurant

Pět způsobů, jak může být váš hotel udržitelnější

Alespoň jednou v nadcházejícím roce by téměř tři čtvrtiny cestujících chtěly bydlet v ekologicky šetrném hotelu. Zde je pět ekologicky zaměřených postupů, které můžete zavést, aby byl váš podnik udržitelnější.

1. Poskytujte alternativy k balené vodě

Tři zdroje, které mají velký dopad jak na životní prostředí, tak na náklady hotelu, jsou voda, odpad a energie. Začlenění pravidel ekologie proto může být přínosem nejen pro životní prostředí, ale také pro ziskovost hotelů. Hotely se nyní odvracejí od standardní nabídky vody balené v jednorázových plastech. Místo toho hlavní značky, včetně společnosti Hyatt Hotels, nabízejí výdejníky na filtrovanou vodu, karafy a znovuplnitelné láhve, které jsou vhodně umístěné v restauracích, barech, konferenčních zařízeních a dokonce i u bazénu.

2. Upřednostňujte etická řešení

Výzkum ukazuje, že 55 % spotřebitelů je ochotno platit více za služby poskytované společnostmi, které se zavázaly k pozitivnímu sociálnímu a environmentálnímu dopadu.

Své zaměstnance můžete inspirovat, aby jednali eticky tím, že je povzbudíte, aby absolvovali kurz etiky pohostinnosti, hostili fundraisery nebo prováděli neziskové iniciativy, z nichž má prospěch místní oblast.

3. Nakupujte potraviny od místních dodavatelů

Výroba potravin představuje jednu čtvrtinu světové emise skleníkových plynů. Zjištění zásobování z místních zdrojů nejen snižuje uhlíkovou stopu výroby potravin o 7 %, ale také minimalizuje potřebu plastových obalů a snižuje náklady na dopravu. Systémy výdeje vody značky Purezza používají vodu z místních zdrojů, která se plní do lahví přímo na místě a nabízí se hostům. To vylučuje potřebu převozu drahé vody balené v jednorázových plastech.

V roce 2016 se společnost Accor Hotels zavázala do konce roku 2020 zasadit 1000 zeleninových zahrad. Produkce ze stávajících rostlinných záhonů nyní tvoří 30 % nabídky hotelu, zatímco dalších 50 % pochází od místních dodavatelů.

local farmer holding a create of local produce fruit and vegetables

4. Spotřebujte méně energie bez dopadu na spokojenost zákazníka

Hotely fungují 24 hodin denně a spotřebovávají hodně energie. Provozovny však nyní usilovně pracují na snížení spotřeby energie při zachovávání kvality zážitků svých hostů. To zahrnuje výtahy produkující energii a chladiče s rekuperací tepla, které využívají nadměrné teplo k výrobě horké vody. Hotel Alto v Melbourne využívá o 76 % méně energie než průměrný hotel díky využití energeticky účinné klimatizace a nízkoenergetického LED osvětlení. Aspekty, které mají pozitivní dopad na životní prostředí, ale nemají žádný negativní dopad na spokojenost zákazníka.

Jednoduchý přechod na systémy prádelen s minimální spotřebou vody by mohl snížit spotřebu vody při praní až o 80 %. Pokud nahradíte sprchy, vodovodní baterie a toalety alternativami s nízkým průtokem, můžete snížit spotřebu vody u většiny příslušenství o 35 % nebo více.

5. Snižujte odpad pomocí recyklace

Typický hotelový host vyprodukuje zhruba 1 kg odpadu za noc. Výsledkem je, že v hotelech se recyklační programy staly běžnou normou, přičemž se recykluje vše od ranních novin až po potravinářské obaly.

Hotely Spicers se zavázaly, že se stanou do roku 2030 nulovým producentem odpadu tím, že nabídnou recyklační jednotky na pokoji spolu s plánem k opětovnému použití nebo recyklaci na konci životnosti téměř každého předmětu, který byl použit k luxusním procedurám. Koncem roku 2019 Purezza pomohla odstranit téměř 40 milionů lahví na jedno použití z dodávek pro pohostinství.

Woman holding a green recycling box containing cardboard paper and other recyclable materials

Trvale udržitelné postupy mohou vylepšit váš hospodářský výsledek

Téměř dvě třetiny cestujících upřednostňují pobyt v ubytovacích jednotkách, které mohou prokázat své ekologické zaměření. Zahrnutí udržitelných postupů do vašich činností může zlepšit obsazenost, protože cestující hledají možnosti šetrnější k životnímu prostředí, a také mohou zvýšit vaši efektivitu.

Snížená spotřeba vody, nižší spotřeba energie a méně odpadu posílaného na skládku se promítne do nižších celkových nákladů – takové činnosti se rychle vyplatí tím, že nabízejí průměrnou návratnost investic kdekoli mezi 25 % až 40 %.

Jak může být váš hotel udržitelnější ještě dnes

Pro snadný způsob, jak začít tlak na udržitelnost, zvažte instalaci systému pro výdej vody značky Purezza.

Purezzu najdete na více než 8 000 místech po celé Severní Americe, Evropě a Austrálii. Purezza pomáhá hotelům lišit se řadou udržitelných řešení, která poskytují vysoce kvalitní neperlivou nebo perlivou vodu, a to vše při snižování uhlíkové stopy, protože její pomocí lze eliminovat jednorázové plasty z oblasti pohostinství. Naše systémy vyhovují všem činnostem hotelu, včetně jeho restaurace, barů, konferenčních prostor, pokojů pro hosty a dokonce i veřejných prostor jako je např. bazén.

Začněte se svým systémem Purezza ještě dnes a kontaktujte nás.